Categories
Written by Bethany Skinnard + Anne Kjellgren
on oktober 27, 2022

F

å kan undgå att bli berörda av den nuvarande flyktingkrisens omfattning - med den globala nyhetsbevakningen som en daglig påminnelse.

Den svåra situationen för flyktingar från länder som Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen och nu Ukraina har varit en katalysator för många organisationer att på allvar ta tag i sin sociala påverkan, och hur man kan göra en påtaglig skillnad för flyktingars liv.

Några fakta om den nuvarande krisen:

  • Europa upplever för närvarande sin största migrationskris sedan andra världskriget
  • Nästan 80 miljoner människor är för närvarande tvångsfördrivna världen över - majoriteten från låg- och medelinkomstländer
  • USA har tagit emot mer än 3 miljoner flyktingar sedan 1980 och har förbundit sig att välkomna 100 000 ukrainare på flykt från Rysslands invasion

Varumärken måste visa ledarskap i sociala frågor

En undersökning från 2022 av Tent Partnership for Refugees (Tent) och NYI Stern School of Business visade att amerikanska konsumenter förväntar sig att varumärken agerar ansvarsfullt. Undersökningen bekräftade också att konsumenter är mer benägna att köpa från företag som visar ledarskap och tar ansvar som arbetsgivare samt i sociala och miljömässiga frågor.

63 % av de 6 038 personer som tillfrågades drog slutsatsen att de var mer benägna att köpa från företag som är involverade i att hjälpa flyktingar.

63 % av de 6 038 personer som tillfrågades drog slutsatsen att de var mer benägna att köpa från företag som är involverade i att hjälpa flyktingar.

Denna siffra översteg andelen konsumenter som stödjer varumärken som säljer rättvisemärkta produkter eller miljövänliga produkter.

Flyktingar tillför mer än de tynger

Med tanke på den pågående svåra situationen för människor som flyr från konflikter och söker fristad, håller stödet till flyktingar snabbt på att bli en nyckelkomponent i många organisationers sociala investeringar och deras bidrag till att möjliggöra ett mer rättvist globalt samhälle.

Som International Rescue Committee (IRC) säger "Flyktningar tillför mer än de tynger" och detta är nu mer uppenbart än någonsin tidigare.

“Rätt utfört kan stöd till flyktingar hjälpa företag att möta brist på arbetskraft och kompetens, växa på nya marknader och öka produktiviteten genom olika arbetsstyrkor.”   
- IRC

 

Flyktingar tar ofta med sig många färdigheter till sina nya värdsamhällen, icke att förglömma deras otroliga motståndskraft, beslutsamhet och hopp om en bättre framtid.

Vilket stöd erbjuder organisationer flyktingar?

För det första finns det miljontals betydande donationer till välgörenhet. Sedan finns det många exempel på vd:ar och högprofilerade individer som gör personliga uttalanden om flyktingkrisen – och ibland även berättar om sina egna upplevda erfarenheter.

Många företag hjälper inte bara människor som flyr från konflikter att återfå sina liv och sin försörjning, de hjälper också dessa utsatta människor att undvika potentiell exploatering.

Volunteers Donating Corporate CSR  crop

Hur hjälper företag flyktingar i praktiken?

Ett ständigt ökande antal organisationer spelar en aktiv roll i att utbilda och anställa flyktingar för att hjälpa dem att börja bygga upp sina liv igen.

"När en flykting får ett jobb är det ögonblick, då denne inte längre är flykting." 

- Hamdi Ulukaya, Grundare av Tent Partnership for Refugees

 

När den globala flyktingkrisen fortsätter att förvärras finns det många exempel på hur företag framgångsrikt integrerar flyktingar som flyr från krigsdrabbade länder i sin affärsverksamhet.

I den här bloggen från 2022 om den ukrainska konflikten uttryckte UP THERE EVERYWHERE stor sorg å UP-communityns vägnar och lyfte fram sätt för individer att ge stöd. Nu vill vi belysa hur några av världens mest kända varumärken hjälper flyktingar som flyr undan förföljelse.

Exempel på företag som gör gott

The Tent Partnership for Refugees

Den ideella organisationen, The Tent Partnership for Refugees, samarbetar med företag världen över för att inkludera flyktingar i näringslivet. Tent samarbetar för närvarande med över 250 företag som har åtagit sig att integrera flyktingar i sina värdsamhällen (partners såsom det amerikanska yoghurtmärket Chobani).

Hamdi Ulukayas (grundare av både Tent och Chobani) filosofi är att om du "ger en flykting ett jobb, är denne inte längre en flykting", säger Mark Broadhurst, VP Impact & Advocacy på Chobani, och tillägger, "genom att leva och anställa genom denna filosofi har Chobani begåvats med en otroligt begåvad arbetskraft och företaget är starkare tack vare det.”

På frågan om hur företaget skapar en inkluderande miljö, förklarade Mark: "Hur vi hanterar vår flyktingbefolkning är hur vi hanterar alla - genom en kultur av omsorg."

Chobani är ett effektivt exempel på hur företag framgångsrikt kan integrera flyktingar i ett företags kultur. Andra partners inkluderar Amazon, LinkedIn, H&M Group och Starbucks. Starbucks åtog sig att anställa 10 000 flyktingar och samarbetar också med icke-statliga organisationer för att tillhandahålla utbildning och möjligheter till sysselsättning.

IKEA

IKEA åtog sig att stödja 2 500 flyktingar senast 2022. IKEA:s mål var att förbättra flyktingarnas kompetens, så att de kunde få arbete antingen inom IKEA eller någon annanstans.

IKEA Foundation har stöttat lokala organisationer med viktiga föremål för flyktingar. Många IKEA-anställda ställer upp sin tid frivilligt och hjälper flyktingar att återupprätta sina liv i nya samhällen.

I mars 2022 anslog IKEA Foundation 5 miljoner euro till akutfonden Läkare Utan Gränser (MSF) / Läkare utan gränser för att ge medicinsk hjälp där behoven är som störst (inklusive i Ukraina). Denna summa kom utöver de 20 miljoner euro som utlovats till FN:s flyktingorgan (UNHCR) för att reagera på den humanitära nödsituationen i Ukraina med grannländer.

Good Cause-kampanjen "Ljusare liv för flyktingar" är ett av många initiativ som IKEA och IKEA Foundation har lanserat. Kampanjen genererade 30,8 miljoner euro för att tillhandahålla ljus, förnybar energi och utbildning för familjer som bor i flyktingläger.

Microsoft

Att lära sig digitala färdigheter kan spela en avgörande roll för att hjälpa världens mest utsatta människor att återuppbygga sina liv och samhällen.

Teknikjätten tillhandahåller gratis resurser speciellt utformade för att hjälpa humanitära organisationer att leverera skräddarsydd utbildning till flyktingar. Erbjudandena fokuserar på digital kompetens (inklusive kodning) och ger flyktingar datavetenskap.

Microsoft stödde också IRC:s partnerskap med Google och Mercy Corps för att lansera appen och webbplatsen refugee.info (som ger platsspecifik information till flyktingar som anländer till Europa).

Ben & Jerry’s

Den amerikanska glassjätten har konsekvent kampanjat för förändring i en rad humanitära frågor och miljöfrågor.

År 2023 kommer Ben & Jerry’s att ha stöttat över 500 flyktingar att starta egna företag och företaget kommer också att hjälpa dem att få deltidsanställningar.

I mars 2022 var Lilian Geijsen, direktör Ben & Jerry’s Europe en av 40 undertecknare som stödde ett gemensamt brev (i the Guardian) som uppmanade den brittiska regeringen att göra mer för ukrainska flyktingar.

Volkswagen Group

Hittills har Volkswagen Group stöttat 5 000 individer med sitt initiativ för flyktinghjälp, som årligen gör en sjusiffrig summa tillgänglig för flyktingar.

“Viktigare än budgeten är människorna och projekten. Kärnan i flyktinghjälpen är möten, utbildning och integration. Det tjänar flyktingar på. De utökar sitt kunnande och får uppleva professionellt yrkesutövande. Men mötena är också berikande för Volkswagen och dess anställda.”
- Frank Witter, Patron of Volkswagen Group Refugee Aid

Kering

I mars 2022 meddelade den globala lyxjätten Kering (varumärkena inkluderar Gucci och Balenciaga) att man skulle göra en "betydande donation" till UNHCR för att stödja de tusentals fördrivna ukrainska flyktingarna. Företaget meddelade på Instagram "Vi hoppas på en fredlig lösning av denna konflikt."

GE

Många GE-anställda ringer hem till Ukraina. Innan kriget mellan Ryssland och Ukraina började utgjorde ukrainare en tredjedel av arbetsstyrkan vid GE:s LM Wind Power-fabrik i Polen. Sedan konflikten startade har fabrikens anställda tagit emot över 150 ukrainska flyktingar.

Insamlingsevenemang hölls också på LM Wind Powers fabriker i Spanien, vilket resulterade i att mat och kläder skickades till Polen och medicin till Ukraina.

Alla organisationer kan stödja humanitära ändamål

Det är inte bara de multinationella företagen som ger sitt stöd till flyktingkrisen. Ta till exempel Kalinko, en hantverksbutik på nätet som säljer hemartiklar tillverkade av skickliga hantverkare i Myanmar. Det växande varumärket säkerställer att alla leverantörer får ett rimligt pris och behandlas rättvist.

IACC

International Association of Conference Centers (IACC) initiativ "Better Tomorrow" stödde deras personal som arbetade i Kievs UBI-konferenshall. IACC lanserade också en GoFundMe-sida och IACC Foundation höll insamlingsevenemang över hela världen för att hjälpa den humanitära insatsen.

Fördelar med program för socialt ansvar

Att betraktas som ett socialt ansvarsfullt företag har många fördelar. Förutom det centrala målet att stödja de mest behövande, kan integration av en social sak hjälpa företag på många sätt. Dessa inkluderar:

  • visa en mer mänsklig sida av sin företagskultur
  • ökat samhällsengagemang
  • förbättring av medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse i arbetet
  • rekrytera och behålla talangfull arbetskraft

Till exempel fann Gartners undersökning av 3 500 anställda 2021 att 56 % av personalen tyckte att covid-19-pandemin hade fått dem att tänka över sin inställning till arbetet och påverkat dem att bidra mer till samhället.

Att bilda en stiftelse, anställa flyktingar, främja internt stöd och donera tid och pengar till välgörande ändamål är bara några sätt som företag kan hjälpa till. Organisationer som vill ansluta sig till sociala initiativ måste också överväga vilken varumärkespåverkan sådana åtaganden har.

Få hjälp att göra gott

På UP tror vi på en ljus framtid där bra affärer är en kombination av kommersiellt framgångsrika affärer och att göra gott. Vi kallar detta "Good business". Det är därför vi har ett helt specialområde, som heter UP FOR GOOD dedikerat till att arbeta med ideella organisationer, stiftelser och kampanjer för corporate social responsibility (CSR) kampanjer.

Behöver du hjälp att sammankoppla ditt varumärke med välgörenhet eller skapa en givande kampanj för social påverkan? UP FOR GOOD kan hjälpa dig att använda dina resurser på bästa möjliga sätt för att hjälpa flyktingar eller andra i nöd.

Kontakta UP FOR GOOD för hjälp att fokusera din strategi så att den integrerar dina sociala och etiska ambitioner på ett naturligt sätt.

Kontakta UP FOR GOOD

Kampanj: Read more about the HEROES of RESCUE campaign

 

(Artikel skriven av Bethany Skinnard, översatt av Ann Kjellgren)

    Subscribe to our blog