Kategorier
Skriven av Elin Henriksson | Stockholm
på juni 20, 2016

År 2013 förutspådde eMarketer att över 4 miljarder dollar skulle spenderas på digital videoreklam. Två år senare beräknades siffran öka till hela 60 miljarder!

Wild-west-video-production.png

I samma takt som videodelningen på internet ökar, ökar även användandet av internetsajter såsom YouTube. En ny videogemenskap håller på att växa fram. Kanske är traditionell tv-reklam snart endast ett minne blott?

Fler väljer internet för att söka information

Be en person under 40 år svara på vart hen vänder sig för att hitta information. Svaret skulle förmodligen bli Google och sedan YouTube. Sanningen är den att vi lever i ett informationssamhälle där människor har blivit alltmer passiva. Om vi får välja vart vi skulle hämta vår information, och valet står mellan att läsa från en websida eller att titta på en video, skulle de flesta välja det sista alternativet. Men hur kommer det sig?

Bedriften att lyckas fånga vår uppmärksamhet har blivit svårare idag, vilket är något som många videoproducenter kan dra fördel av. En väl genomarbetad video har nämligen kraften att på kortast möjligaste tid kunna kommunicera ett tydligt och kraftfullt budskap, och på så sätt lyckas väcka vårt intresse. 

Online videos kan delas in i två kategorier:

1. Iphonefilmade videoklipp i sämre kvalité (där innehållet är äkta).
2. Proffsiga videoklipp där både ljud och bild är producerade i hög kvalitét (innehållet behöver nödvändigtvis inte vara äkta).

Båda metoderna har sina fördelar!

Vad kännetecknar en bra video?

Att hitta videoutrustning för ett rimligt pris är ingen svårighet idag. Som en direkt följd av detta har produktionsmetoderna förändrats. För att skapa en professionell video på det gamla traditionella sättet behövs ett helt team bestående av en producent, kameramän, ljud –och ljustekniker samt ett gäng som supportar under filminspelningen. En besättning av den storleken resulterar såklart i en ganska mastig kostnad för att producera en video.  

De senaste fem till sju åren har inneburit stora förbättringar inom kamera, ljud, ljus och redigeringsutrustning. Något som i sin tur har resulterat i en ny typ av filmskapare. Personer kan nu, antingen ensamma eller tillsammans med ett mindre team, använda sig av denna nya teknik för att skapa professionella videos. Med rätt kunskap, erfarenhet och en nypa fantasi kan kreativa filmskapare producera videoklipp som uppnår samma kvalitét som dem större produktionsbolagen. Ett mindre team = en mindre kostnad.  

Som ett resultat av dessa förändringar har många företag och organisationer valt att börja producera videoinnehåll i egna kanaler på exempelvis YouTube. I vissa fall är detta ett välplanerat steg i företagets sociala medie-strategi, men oftast är det dessvärre ogenomtänkt och slarvigt hanterat.  

Skydda ditt varumärke

I samma veva som det öppnats upp nya metoder för videoproduktion blir det ännu viktigare att tänka på hur varumärket får hanteras. Med andra ord att tänka igenom riktlinjer för användningen av logotype, färger och teckensnitt. Marknadsföring i form av videoproduktion kan ibland liknas med ett vilda västern-liknande tillstånd: laglöst och helt utan kontroll! Kom därför ihåg att ha företagets brand book uppdaterad och nära till hands.  

Nedan presenteras två punkter som kan vara bra att läsa igenom innan man kommer igång med företagets videoproduktion.

1. Skapa riktlinjer för användningen av varumärket som är utformade enbart för videoproduktion.

2. Skapa en godkännandeprocess för uppladdningen av videoklipp på er officiella kanal. Välj ut en gatekeeper som får ansvaret att kontrollera innehållet innan det publiceras.

Vill du får tips på hur ni kan optimera er YouTube-kanal så att den ligger i linje med ert varumärke? Titta då närmare på följande länk.

 

Läs den ursprungliga versionen av Ewan Cameron på engelska. 

 

 

    Har du en tanke? Lämna en kommentar